im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
Publiczne Gimnazjum
Kontakt
Publiczne Gimnazjum
im. Kazimierza Wielkiego
Skibin 54
88-200 Radziejów
telefon
(054) 285 3273
e-mail
 


 
Serdecznie witamy
 
na stronie Publicznego Gimnazjum w Skibinie
 
 

Jesteśmy szkołą publiczną, do której mogą uczęszczać wszyscy uczniowie po ukończeniu sześcioklasowej szkoły podstawowej. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dzieciństwa kulturowego. Kształtujemy postawy patriotyczne naszych uczniów.    W naszej pracy zawracamy szczególną uwagę na rozwijanie tożsamości regionalnej przez co ugruntowujemy tożsamość narodową.

 
 
                  LINKI